Rekultiváció

Mikor lehet Önnek szüksége rekultivációs talajvédelmi tervre?

 1. 400 m2-t meghaladó, nem mezőgazdasági tevékenység által okozott talaj károsítások helyreállításához, amennyiben a területet ismételten mezőgazdasági hasznosításra szánják.
 2. 500 m-t meghaladó hosszúságú vonalas létesítmények beruházása, kivitelezése esetén. (pl. elektromos- és távközlési kábelfektetés, olaj-gázvezeték fektetés, közművek építése)
 3. Az időlegesen mezőgazdasági művelésből kivont területek ismételt mezőgazdasági hasznosítása esetén, a földhivatali kérelem benyújtásakor.

Mi a talajvédelmi terv célja?

 1. Bemutatja a terv, hogy milyen tevékenység folyt a területen és az milyen jellegű károsodást okozott.
 2. Ismerteti a rekultiváció célját, módszerét és indokait.
 3. Javaslatot ad a szakértő a rekultiváció során elvégzendő munkaműveletekre, agrotechnikai eljárásokra, valamint a felhasznált eszközökre-anyagokra.
 4. Javaslatot adhat idegen területről származó jobb minőségű talaj felhasználására, vagy a rekultiváció során keletkező anyagok (szennyező anyagok, humusz nélküli, vagy a valamilyen talajhibával rendelkező talajanyagok) elhelyezésére.

Egyéb információ:

 1. Az időlegesen mezőgazdasági művelésből kivont területek rekultivációjának engedélyezését a megyei kormányhivatalok járási földhivatalai látják el, az engedélykérelmet és a talajvédelmi tervet ide szükséges benyújtani.
 2. A rekultivációs talajvédelmi tervet szakhatósági eljárásban a területileg illetékes megyei kormányhivatal talajvédelmi hatósága bírálja el.
 3. Nagymértékben sérült, roncsolt területek rekultivációja esetén nem ritkán tereprendezést is szükséges végeznie az igény bevevőnek, (pl. bányászati tevékenységet követően) melyhez előzetesen tereprendezési engedélyt kell beszerezni. A tereprendezési engedélyeket a megyei kormányhivatalok talajvédelmi hatóságai adják ki.
 4. Vonalas létesítmények építése által okozott talajsérülések rekultivációja esetén a szakértő részéről nem feltétlenül szükséges talajmintavételt végezni.