Humuszmentés

 Mikor lehet Önnek szüksége humuszmentési talajvédelmi tervre?
  • Mezőgazdasági területen 400 m2-t meghaladó talajmegbontással járó engedélyköteles beruházási tevékenység végzése esetén, pl. lakásépítés, üzemcsarnok építés, útépítés, víztározó-horgásztó létesítés, külszíni bányászati tevékenység, régészeti feltárások végzése…stb.
  • Amennyiben a tervezett tevékenység nem engedélyköteles, de talajmegbontással jár, úgy a mezőgazdasági terület 1000 m2 feletti igénybevétele esetén szükséges a talajvédelmi terv elkészíttetése, pl. burkolt parkoló létesítés.
  • Az illetékes körzeti földhivatalnál lefolytatandó, a termőföld végleges más célú hasznosítási eljárás (termőföld kivonás) engedélyezéséhez.
 Mi a talajvédelmi terv célja?
  • Meghatározza a területi igénybevétellel (kivonással) érintett mezőgazdasági területen a talajtani szempontból mentendő humusz minőségét és mennyiségét.
  • Javaslatot ad a szakértő a humusz mentésére, ideiglenes tárolására, a terület helyreállítására, illetve a humusz végső elhelyezésére.
  • A humuszmentési talajvédelmi terv a későbbiek során alapot szolgáltat a beruházás tervezőjének – a beruházás pontos adatainak ismeretében – a konkrét humusz mennyiség mentésével, felhasználásával, elhelyezésével kapcsolatos humuszgazdálkodási terv elkészítéséhez.
 Egyéb információ:
  • A humuszmentési talajvédelmi tervet a területileg illetékes megyei kormányhivatal talajvédelmi hatósága bírálja el, jellemzően szakhatósági eljárásban.
  • Amennyiben a humuszos talajszint humusztartalma nem éri el az 1%-ot, vagy más domináns talajhibával rendelkezik (magas mésztartalom, magas sótartalom, szilárd talajidegen szennyeződéseket tartalmaz), úgy annak mentése nem kötelező.
  • A mezőgazdasági területet igénybevevő alapvető feladata, hogy a menteni szükséges humuszt a beruházás befejezését követően is az adott igénybevett területen helyezze el. Amennyiben erre nincs lehetőség, úgy a menteni szükséges humusz a területről elszállítható és más, gyengébb talajú területeken humuszos termőrétegként felhasználható.
  • A beruházási területről kiszállított humuszmennyiség után az igénybevevő a talajvédelmi hatóságnak ún. talajvédelmi járulékot fizet. A járulék összege 150-250 Ft/m3.

Vélemény, hozzászólás?