Hígtrágya elhelyezés

Mikor lehet Önnek szüksége hígtrágya elhelyezési talajvédelmi tervre?

 • Ha a hígtrágyát mezőgazdasági területen akarja hasznosítani és kiöntözni, ehhez egy hatósági bejelentést kell elvégeznie. Az bejelentési hatósági eljárásához szükséges a talajvédelmi terv.
 • Az engedélyező hatóság által korábban kiadott hígtrágya hasznosítási engedély lejártát követő regisztrációhoz is szüksége lehet talajvédelmi tervre. Ez a hígtrágya elhelyezési ellenőrző talajvédelmi terv.

Mi a talajvédelmi terv célja?

 • Új bejelentési eljárás esetén a terv megállapítja a terület talajának alkalmasságát, Illetve a kijuttatandó hígtrágya paramétereit.
 • A szakértő a tervben kiszámítja az adott területre kijuttatható hígtrágya mennyiségeket, javaslatot ad egyes agrotechnikai eljárásokra, felhívja a figyelmet a tevékenységgel összefüggésben felmerülő fontosabb korlátozó, befolyásoló tényezőkre (kijuttatás módja és eszköze, felszíni víz közelsége, biztonsági határok), szükség esetén kiegészítő műtrágya tápanyag utánpótlást javasol a termesztett növényekhez.
 • Bizonyos körülmények között a terv vizsgálja a talajvíz összetételét, helyzetét, mozgását.
 • Ellenőrző vizsgálat esetén (engedély megújításkor) a legfontosabb kérdés, hogy okozott-e valamilyen káros hatást a több éven keresztül folytatott hígtrágya kijuttatás, a terület talajában, a talajvízben. Kimutatható-e valamilyen szikesedési, vagy más degradációs folyamat a talajban. Amennyiben ilyen folyamat nem észlelhető, úgy a korábbi engedélyezett tevékenység egy új bejelentési eljárásban, az ellenőrző talajvédelmi terv ismeretében, meghosszabbítható.

Egyéb információ:

 • A hígtrágya mezőgazdasági hasznosításával összefüggő hatósági bejelentési eljárást a területileg illetékes megyei kormányhivatal kiemelt járási hivatalában működő talajvédelmi hatóság adja ki.
 • A hígtrágya kijuttatással jelentős mennyiségű tápanyag kerülhet ki a mezőgazdasági területekre. Szerencsés esetben a gazdálkodónak a területén a hígtrágyával kijutó tápanyag a termesztett növény teljes tápanyagigényét képes kielégíteni.
 • Mivel a tápanyagok egy folyékony közeg segítségével kerülnek ki a talajra, így a tápanyag hasznosulása gyorsabb folyamat, mint a hagyományos trágyák esetében, azonban nagyobb hígtrágya mennyiség kijuttatásakor könnyebben előidézhető növényi perzselés, vagy a talajvíz károsodás.
 • Szántó és legelő területeken túl szőlő és gyümölcs ültetvényekben is van lehetőség a hígtrágya kijuttatására.
 • Valamivel szigorúbb feltételek mellett, de nitrátérzékeny területeken is lehet engedélyt szerezni a tevékenységre. Nitrátérzékeny blokk kereső itt található.