Gyümölcstelepítés

Mikor lehet Önnek szüksége gyümölcstelepítést megalapozó talajvédelmi tervre?

  • 3000 m2-t meghaladó gyümölcs- valamint 1000 m2 nagyságot meghaladó bogyós gyümölcs telepítése esetén szükséges a talajvédelmi terv elkészítése.
  • A mezőgazdasági művelésben lévő területen gyümölcs ültetvények telepítésekor a jogszabály engedély megszerzését írja elő.  Az engedély megszerzésének egyik feltétele a talajvédelmi terv megléte.
  • Belterületi, kivett területeken végzett telepítéshez nem szükséges a talajvédelmi terv elkészíttetése.

Mi a talajvédelmi terv célja?

  • A helyszíni szemle idején vett talajminták laboratóriumi eredményei alapján a szakértő megállapítja a területnek a gyümölcstelepítésre való talajtani alkalmasságát, talajtani szempontból feltárja a talajnak a telepítés vonatkozásában fennálló káros-kockázati tulajdonságait. (magas mésztartalom, magas vízállás, savanyú kémhatás, alacsony humusztartalom, szikes tulajdonságok)
  • Javaslatot ad a szakértő a telepítés egyéb feltételeire, lehetőségére. (javasolt sorirány, javaslat öntözésre, javaslat alanyhasználatra, mélyforgatásra…stb.)
  • A szakértő a területen a telepítés megkezdése előtt savanyú talajok esetében meszezést, homokos talajok esetében magasabb szervesanyag-tartalmú anyagok használatával talajjavítást is javasolhat. A talajjavítás végzéséhez talajjavítási talajvédelmi tervet is szükséges készíteni, mely művelethez külön engedélyt szükséges beszerezni a talajvédelmi hatóságtól.
  • A gyümölcstelepítési talajvédelmi tervben javaslat található a telepítés előtti alaptrágyázás mértékére is.

Egyéb információ:

  • A telepítési engedélyt a megye kormányhivatal földművelésügyi osztálya adja ki, ide szükséges a telepíteni szándékozó gazdálkodónak a kérelmet, a talajvédelmi tervet, valamint a gyümölcskataszteri igazolást benyújtani.
  • A telepítési hatóság az ültetvénytelepítési talajvédelmi tervet megküldi a megyei kormányhivatal talajvédelmi hatóságához, aki szakmailag elbírálja a tervet és jóváhagyja a telepítést, melyről tájékoztatja az engedélyező hatóságot.
  • A talajvédelmi szakértő által elkészített terv tartalmazza a kedvezőtlen tulajdonságokkal rendelkező terület jellemzését. Kockázatos talaj tulajdonságokkal rendelkező területek esetében a szakértő nem javasolja a területen a gyümölcs telepítését.